Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Μαθηματικά -στόχοι χρονιάςΕ΄τάξη- Στόχοι χρονιάς Μαθηματικών
Είδη ρητών αριθμών
·         Φυσικοί ή ακέραιοι ως 1 δις
·         Κλάσματα
·         Δεκαδικοί
·         Συμμιγείς
·         Μεικτοί

Έννοιες, μετρήσεις & μετατροπές
·         Εκτίμηση –Πρόβλεψη
·         Επαλήθευση
·         Στρογγυλοποίηση
·         Διαιρετότητα, διαιρέτες και ΜΚΔ
·         Κοινά πολλαπλάσια και ΕΚΠ
·         Μέσος όρος
·         Εκατοστιαία αναλογία (ποσοστά % )
·         Μέτρηση μήκους
·         Μέτρηση μάζας
·         Μέτρηση επιφάνειας
·         Μέτρηση χρόνου
·         Γραφικές παραστάσεις (ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα…)
·         Επίλυση προβλημάτων

Γεωμετρία
·         Γεωμετρικά μοτίβα
·         Είδη τριγώνων, ύψος, γωνίες
·         Χάραξη γεωμετρικών σχημάτων
·         Περίμετρος
·         Περιφέρεια κύκλου
·         Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγώνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου